Prevención de Riesgos Laborales, ATEXGA
Prevención de Riesgos Lalorais
Galego Galego Castelán Castelán

Contorno virtual para a prevención de riscos laborais no sector textil

 
Sobre nós
¿Que é ATEXGA Prevención?
¿Cal é a finalidade?
¿A quen vai dirixido?
 
Lexislación e Normativa de Prevención Riscos Laborais
Guía de Prevención de Riscos
Laborais no sector textil
Estudo de sustancias nocivas
na industria téxtil
Novo Regulamento REACH
 
Barómetro de Prevención de
Riscos Laborais
Directivos
Traballadores
Portada - Sobre nós - ATEXGA Prevención

¿Que é ATEXGA PREVENCIÓN?

ATEXGA Prevención

¿Que é ATEXGA Prevención?Por iniciativa de Asociación Textil de Galicia xorde Atexga Prevención, un espazo web no que se pretende pór ao alcance de todos os seus asociados, información de interese na área de prevención de riscos laborais no sector téxtil.

Un dos obxectivos de ATEXGA Prevención é que se converta nunha ferramenta de apoio que facilite o desenvolvemento da actividade preventiva a través dunha serie de actuacións:

  • Información, constantemente actualizada, sobre o contido da lei e normativa sobre prevención, sobre todo, daquela que lles afecta máis directamente.

  • Elaboración e difusión de diverso material de carácter específico (guías, traballos técnicos, etc.).

  • Creación dun lugar de encontro de todos os que buscan información en materia preventiva.
 
 
  Contacte con Atexga.com
Novo Regulamento REACH

Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo - Dirección Xeral de  Relacións Laborais    Atexga   Unión Europea, Fondo Social Europeo