Prevención de Riesgos Laborales, ATEXGA
Prevención de Riesgos Lalorais
Galego Galego Castelán Castelán

Contorno virtual para a prevención de riscos laborais no sector textil

 
Sobre nós
¿Que é ATEXGA Prevención?
¿Cal é a finalidade?
¿A quen vai dirixido?
 
Lexislación e Normativa de Prevención Riscos Laborais
Guía de Prevención de Riscos
Laborais no sector textil
Estudo de sustancias nocivas
na industria téxtil
Novo Regulamento REACH
 
Barómetro de Prevención de
Riscos Laborais
Directivos
Traballadores
Portada - Sobre nós - ATEXGA Prevención

¿Cal é a súa finalidade?

ATEXGA Prevención

¿Cal é a súa finalidade?Debido á importancia que ten a prevención de riscos laborais nun sector tan representativo como é o téxtil dentro da estrutura económica española, e concretamente da galega, tanto polo seu volume de facturación como pola cantidade de traballadores que pertencen a el.

Atexga, velando polos intereses dos seus asociados, cre imprescindible pór en marcha un mecanismo que axude a sensibilizar tanto os empresarios como os traballadores do sector, da importancia da seguridade e saúde no traballo de forma que contribúa ao desenvolvemento de actitudes e comportamentos seguros no medio laboral e facilite a acción preventiva nas diferentes actividades pertencentes ou relacionadas co sector.

 
 
  Contacte con Atexga.com
Novo Regulamento REACH

Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo - Dirección Xeral de  Relacións Laborais    Atexga   Unión Europea, Fondo Social Europeo