Prevención de Riesgos Laborales, ATEXGA
Prevención de Riesgos Lalorais
Galego Galego Castelán Castelán

Contorno virtual para a prevención de riscos laborais no sector textil

 
Sobre nós
¿Que é ATEXGA Prevención?
¿Cal é a finalidade?
¿A quen vai dirixido?
 
Lexislación e Normativa de Prevención Riscos Laborais
Guía de Prevención de Riscos
Laborais no sector textil
Estudo de sustancias nocivas
na industria téxtil
Novo Regulamento REACH
 
Barómetro de Prevención de
Riscos Laborais
Directivos
Traballadores
Portada - Sobre nós - ATEXGA Prevención

Sobre nós

A incorporación de España á Comunidade Europea propiciou unha gran cantidade de consecuencias no eido lexislativo que se traduciron tamén no ámbito preventivo.

Coa publicación da Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais, e a súa normativa de desenvolvemento empeza a superarse o concepto proteccionista de medidas correctoras, que había ata o momento, e a avanzarse cara a un novo concepto de prevención mediante a incorporación das chamadas medidas preventivas.

Este novo enfoque vai orientado á intervención antes de que se dean as situacións ou condicións de traballo perigosas co fin de evitar na orixe, a aparición dos riscos laborais. Así pois, o obxectivo xenérico da Prevención de Riscos Laborais é protexer o traballador dos riscos que se derivan do seu traballo, e unha boa actuación preventiva implicaría evitar ou minimizar tanto as causas dos accidentes como das enfermidades derivadas do traballo.

A prevención de riscos laborais ten unha gran relevancia na empresa actual xa sexa polo rigoroso control existente ou pola importancia que ten a seguridade e saúde dos traballadores de cara a evitar a sinistralidade no traballo. Pero non se pode continuar sen antes dicir que a prevención non se pode entender, como nalgúns casos sucede, como un mero instrumento a través do cal se dá cumprimento ás obrigas preventivas.

Hai que ir máis aló, e ter en conta que a prevención é capaz de derivar en múltiples beneficios a prol da actividade empresarial xa que non só axudará ás empresas a incrementar a súa produción senón que tamén fará evidentes achegas á calidade, elemento clave para a súa supervivencia no mercado pois permitiralle alcanzar niveis óptimos de calidade en produtos, servizos e procesos. Isto contribuirá a que a empresa sexa máis eficiente e competitiva.

Por todo isto, á parte da necesidade inmediata e patente de facer prevención nun sector como o téxtil que se caracteriza por xerar unha ampla variedade de riscos coñecidos, desde os relacionados coa seguridade ata os ergonómicos e psicosociais, xa que engloba numerosos e diferentes tipos de actividades e operacións, xorde outro tipo de necesidades nas que a prevención sería de grande axuda para un sector que nos últimos anos sufriu enormes transformacións como consecuencia do brutal impacto que exerceu sobre el a globalización económica e a liberalización do comercio, con todo o que iso comporta e calquera axuda en termos de competitividade e eficiencia é fundamental e necesaria.

 
 
  Contacte con Atexga.com
Novo Regulamento REACH

Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo - Dirección Xeral de  Relacións Laborais    Atexga   Unión Europea, Fondo Social Europeo