Prevención de Riesgos Laborales, ATEXGA
Prevención de Riesgos Lalorais
Galego Galego Castelán Castelán

Contorno virtual para a prevención de riscos laborais no sector textil

 
Sobre nós
¿Que é ATEXGA Prevención?
¿Cal é a finalidade?
¿A quen vai dirixido?
 
Lexislación e Normativa de Prevención Riscos Laborais
Guía de Prevención de Riscos
Laborais no sector textil
Estudo de sustancias nocivas
na industria téxtil
Novo Regulamento REACH
 
Barómetro de Prevención de
Riscos Laborais
Directivos
Traballadores
Portada - Guía

Guía de Prevención de Riscos Laborais

Guía de Prevención de Riscos Laborais
 1. Introdución

 2. O Sector Téxtil español

 3. O proceso téxtil
  3.1. Industria téxtil propiamente dita
  3.2. Industria da confección
  3.3. Outros procesos téxtiles, bordados e acolchados

 4. Riscos xerais e a súa prevención
  4.1. Introdución
  4.2. Como debe ser un lugar de traballo seguro?
  4.3. Como debe ser un equipo de traballo seguro?
  4.4. Protección colectiva e individual
  4.5. Sinalización de seguridade
  4.6. A cor na industria
  4.7. Riscos xerais e a súa prevención

 5. Riscos específicos do sector téxtil e as súas posibles solucións
  5.1. Os riscos da industria téxtil
  5.2. Os riscos de certos procesos téxtiles e determinado tipo de maquinaria.
  5.3. Conclusións

 

Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo - Dirección Xeral de Relacións Laborais    Atexga   Unión Europea, Fondo Social Europeo