Prevención de Riesgos Laborales, ATEXGA
Prevención de Riesgos Lalorais
Galego Galego Castelán Castelán

Contorno virtual para a prevención de riscos laborais no sector textil

 
Sobre nós
¿Que é ATEXGA Prevención?
¿Cal é a finalidade?
¿A quen vai dirixido?
 
Lexislación e Normativa de Prevención Riscos Laborais
Guía de Prevención de Riscos
Laborais no sector textil
Estudo de sustancias nocivas
na industria téxtil
Novo Regulamento REACH
 
Barómetro de Prevención de
Riscos Laborais
Directivos
Traballadores
Portada - Estudo de sustancias nocivas

Introdución: Estudo de sustancias nocivas

Estudo de Sustancias Nocivas

Sustancias Nocivas na Industria Téxtil

Neste estudo veranse as sustancias nocivas máis comúns que se poden atopar nos distintos produtos que se elaboran e cales poden ser as consecuencias de ditas substancias químicas usadas, principalmente, nas operacións de limpeza e en tinguiduras.

 1. Introdución

 2. Vías de entrada dos contaminantes no organismo

 3. Efectos no organismo

 4. Clases de contaminantes químicos

 5. Riscos específicos do sector téxtil e as súas posibles solucións

  5.1 – REGLAMENTO REACH
  5.1.1. ¿A qué afecta o regulamento REACH?

  5.1.2. ¿En qué afecta o Regulamento REACH aos usuarios intermedios?: como cumprir coas obligacións de usuarios intermedios a corto e a medio prazo.

  5.1.3 ¿Haberá orinetacións para cumprir as obrigacións de Reach?: que deben facer as empresas.

 6. Clasificación e etiquetado

 7. Axencia Europea de Sustancias e Preparados Químicos (ECHA)

 8. Avaliación do risco

 9. Control do risco por exposición a contaminantes químicos

 10. Métodos de actuación: sobre o foco contaminante

 11. Medios de actuación sobre o medio de difusión

 12. Métodos de actuación sobre o Receptor

 13. Sistemas de ventilación

 14. Símbolos e indicacións de perigo das sustancias e preparados perigosos

 15. A etiqueta ecolóxica

 16. OEKO-TEX STANDARD 100

 17. OEKO-TEX STANDARD 1000

 18. OEKO-TEX 100PLUS

 19. Ferramentas de apoio ao cumplimento REACH

 20. Real Decreto 330/2008, do DO 29 de Febreiro, polo que se adoptan medidas de control á importación de determinados productos respecto ás normas aplicables en materia de seguridade dos productos

Xunta de Galicia, Conselleria de Traballo - Dirección Xeral de Relacións Laborais    Atexga   Unión Europea, Fondo Social Europeo